CURRICULUM VITAE

PortraitStenOerting

Årgang 1957
Det følgende er med brede penselstrøg en opsummering af ikke musikalske aktiviteter

2006/2010
Etablerer hos høreapparatproducenten Widex A/S i 2006 afdelingen "EarVision by Widex" sammen med musiker, forfatter og foredragsholder Lotte Rømer. LR er afdelingsleder, SØ fast tilknyttet konsulent. EarVision har to overordnede formål:

1) At igangsætte projekter, som kan lette og løfte hverdagen for mennesker med høreproblemer
2) At tage initiativer og udvikle projekter, der formidler viden og oplysning om hørelse til mennesker med høreproblemer, såvel som til den brede befolkning i almindelighed.

SØ har her i tæt samarbejde med LR forestået afdelingens grafiske udtryk, kreeret logos, udviklet hjemmesider, plakater, foldere og brochurer - altid hånd i hånd med stillingtagen til, drøftelse og udvikling af afdelingens indholdsmæssige sigte og virke. Har etableret forlaget EarVision, som stod for udgivelsen af LRs anden bog om Høretaktik og -psykologi samt stået for layout og opsætning af samme. Har, i samarbejde med Høreforeningen, været en af hovedkræfterne bag tre succesfulde og væsentlige ungdomslejre for unge med lyd- og høreproblemer. Lejren i 2009 voksede sig større og indbefattede under sloganet "Ørerne - En Truet Art" en stor offentlig og interaktiv udstilling om lyd og hørelse, ligesom SØ var tovholder på udviklingen af en nyt og rost magasin af samme navn. Listen over EarVisions øvrige aktiviteter - ikke mindst LRs manfoldige foredrag, kurser og udgivelser - er lang. Grundet ny ledelse med anden holdning til CSR og finansiel prioritering ophører afdelingen pr. 1.2.2010

2005/2010
Vælges på Kulturhuset "Huset i Magstræde"s årlige generalforsamling ind i bestyrelsen, da Huset efter at have været lukningstruet genopstår med ny leder (Susanne Docherty) og den tidligere bestyrelse går af. Vælges som bestyrelsesformand, og har som sådan lige siden været tæt på og øvet indflydelse på de fleste af Husets funktioner og kulturelle områder - dog i sagens natur mere overordnet kulturpolitisk og strategisk end i den daglige drift.

2007
Etablerer og afvikler, med afsæt i det blomstrende miljø omkring Samsara, en 9 dages festival i Kulturhuset Islands Brygge under navnet SOL, Sundhed Og Livsglæde. Huset fyldes med aktiviteter fra morgen til aften i samfulde ni dage, og programmet byder på ikke mindre end 75 forskellige events, alt lige fra råkostbevidst og økologisk madlavning over foredrag om ikke-voldelig-kommunikation, sexualitet og shamanisme til koncerter, shows og andre kulturelle oplevelser, med både natinale og internationale workshopledere og performere.

2005/2010

Er aktiv omkring stiftelsen af flere lokale andelsboligforeninger, og etablerer og formidler et samarbejde mellem 13 nyere andelsboligforeninger. Udgangspunktet er ligeså enkelt som oplagt, fælles udfordringer og fælles behov gør det værd at snakke sammen. Fungerer i dag som bestyrelsesformand i egen boligforening og tovholder i omtalte B13 samarbejde.

2003/2010
Etablerer Samsara Dance Club Copenhagen, som siden starten har afviklet ni årlige store arrangementer - som et alternativ på dansescenen med en holdning til røg (det var dengang), "attitude", stoffer og indholdsrigt samvær. Er i dag en af Københavns største og mest kære åbne klubber, hvis man ønsker plads til fri udfoldelse, dans og bevidst, ansvarligt samvær med andre livsnysgerrige mennesker. SØ varetager alle nøglefunktioner, er økonomisk og indholdsmæssig ansvarlig og udgør således navet i det drejende hjul. En lang række fantastiske frivillige og øvrige bidragsydere får hjulet til at dreje...

1998/2005
Etablerer i 1998 baskelballklubben "Rigor Mortis" med fortrinsvis voksne mænd, deraf navnet. Basketballforbundet har en anden sans for humor, så det er under navnet RM98 at holdet excellerer fortrinsvis i Københavns oprykningrække for herrer. Det blev til flere mindeværdige kampe. SØ fungerede som foreningens formand, turneringsleder og kasserer i en årrække. Holdet eksisterer endnu i bedste velgående. Det var så sporten.

1989/1990
• Ansat i Tipsstyrelsen som vært og nummermand med direkte trækninger hver lørdag på DR1 - dengang sammenkoblet med et på redaktionsmøder tilrettelagte journalistisk indslag
• Ansat i DR som vært i quizshowet "Stav Et Tal", som løb dagligt over skærmen i 3 måneder, ligeled DR1. Valgte dog andre udfordringer , selvom jeg blev tilbudt en ny senderunde.

1980/2009
Arbejde som model nationalt og internationalt: New York, London, Milano, Tokyo m.fl. - både editorial og på runway, krydret med statist- og skuespilarbejde og senere reklamefilm med forskellige funktioner

1979/2010
Arbejde som musiker, komponist, sangskriver og tekstforfatter, arrangør og producer, korleder m.m.

1975/1979
Et år på Tvind Efterskole, efterfulgt af to år på PTG, Praktisk Teoretisk Grunduddannelse - indeholdende arbejde med vedvarende energi, en tre måneder lang studietur til Afrika med efterfølgende formidling samt gennemførelse af en fuld HF-eksamen på Holstebro Gymnasium - og derpå to år som lærer på Juelsminde Efterskole: teoretiske fag bl.a. fysik, matematik, dansk, tysk og historie, praktiske fag bl.a. fiskning fra kutter og pedel/vedligeholdelsesarbejde.

TILBAGE